MultiBacMam süsteem Frizzled-retseptorite kuvamiseks nanoosakestel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö raames loodi uudne mitmete valkude (sh Frizzled-retseptorite) koos ekspresseerimise süsteem, edasise potentsiaaliga kasutada imetajarakkude membraanist pungunud viiruslaadseid osakesi terapeutilisetel eesmärkidel. Süsteemi valideerimiseks genereeriti 14 erinevat rekombinantset bakuloviirust, mida kasutati imetajarakkudesse huvipakkuvate geenide sisseviimiseks. Valkude ekspressiooni imetajarakkudes kontrolliti fluorestsentsmikroskoopiaga. Tulemuste põhjal võib kinnitada, et antud süsteem töötab efektiivselt mitmete valkude kuvamiseks nii imetajarakkudes kui ka imetajarakkudest pungunud rakuvälistes osakestes.

Description

Keywords

fluorestsentsmikroskoopia, MultiBacMam tehnoloogia, viiruslaadsed osakesed, Frizzled-retseptorid, G-valkudega seotud retseptorid

Citation