Studies on the Genome Replication of Human Papillomaviruses

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Inimese papilloomiviiruse (HPV) meditsiiniline tähtsus seisneb tema tõestatud võimes põhjustada hea- ja pahaloomulisi kasvajaid. Hoolimata viimastel kümnenditel aset leidnud suurest edasiminekust HPV molekulaarbioloogilistes teadmistes, ei mõisteta täielikult HPV poolt põhjustatud vähkkasvajate tekkemehhanisme. HPV DNA replikatsioon on üheks oluliseks viiruslikuks protsessiks, mida oleks vaja vähitekke täpseks kirjeldamiseks paremini mõista. HPV genoomi replikatsiooni uurimise lihtsustamiseks rajati selle töö esimese eesmärgina uudne rakuline mudelsüsteem, milles on võimalik uurida viiruse kõiki kolme replikatsioonifaasi. Järgnevalt uuriti seda süsteemi kasutades HPV DNA replikatsioonivalkude ja rakulise DNA kahjustuse vastuse vahelisi seoseid. Käesolev töö näitab, et HPV replikatsioonivalk E1 kõrge tase rakus põhjustab peremehe genoomi DNA katkeid ja võib seeläbi omada rolli HPV poolt põhjustatud kartsinogeneesis. Järgnevalt uurti DNA kahjustuse vastuse valkude paiknemist rakutuuma piirkondades, kus toimub viiruse genoomi replikatsioon. Näidati, et valgud ATR rajast olid neisse piirkondadesse lokaliseerunud, mis viitab, et HPV DNA replikatsiooniga kaasneb viiruse DNA replikatsioonistress. Sellega toime tulemiseks algatatud protsessid võivad aga viia HPV genoomi integreerumiseni peremeesraku genoomi ja seeläbi omada olulist rolli vähi tekkes. Käesoleva töö eesmärk oli ka HPV DNA replikatsiooni ajastuse kirjeldamine rakutsüklis. HPV DNA replikatsiooni ajastus rakutsüklis oli viiruse kahes esimeses elutsükli faasis erinev. Erinevused replikatsiooni ajastuses HPV elutsükli faaside lõikes viitavad erinevustele kasutatavates replikatsiooni mehhanismides. Kokkuvõtvalt arendati käesolevas töös HPV genoomi replikatsiooni uurimise metoodikat ning kirjeldati viiruse DNA replikatsiooni seoseid rakulise DNA kahjustuse vastusega ja ajastust rakutsüklis
Human papillomavirus (HPV) is one of the most important cancer-causing agents. In spite of great advancements in understanding of HPV molecular biology in recent decades, it is not fully understood how HPV infection leads to the development of cancer. One of the processes that needs to be better characterized is the replication of viral DNA genome. We developed a new cellular assay system for studying HPV genome replication. The human osteosarcoma cell line U2OS supports the highly efficient replication of high risk, low risk and cutaneous HPV genomes. This system was used to describe involvement of DNA damage response pathways in viral DNA replication. The HPV replication protein E1 was shown to cause DNA double-strand breaks into host genome and thereby activate the DNA damage response. The DNA damaging activity of the E1 protein was not necessary for efficient viral genome replication, and it was suppressed in the context of transiently replicating viral genomes. However, even low levels of E1-induced DNA damage could play a role in the development of HPV-related cancers. We next showed that the ATR pathway is engaged at the HPV genome replication centers. This ATR engagement suggests that DNA replication stress accompanies viral genome duplication. The response to DNA replication stress might play a major role in the integration of the viral genome into a host chromosome and thereby viral-induced carcinogenesis. We also characterized HPV DNA replication timing in the cell cycle and showed that the timing between different viral life cycle phases is different. During HPV stable replication, viral DNA replication takes place only in S-phase, but it starts in S-phase and is extended to G2-phase during the initial amplification of HPV genomes. The timing of viral replication was dependent on the expression levels of the viral replication proteins E1 and E2.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

inimese papilloomiviirus, genoomid, replikatsioon, DNA kahjustused, human papillomavirus, genomes, replication, DNA damage

Citation