Taavi Rõivase kui poliitiku representatsioon Postimees online’is veebr. 2014 - apr. 2015

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö uurimisteemaks oli Taavi Rõivase kui poliitiku representatsioon Postimees online’is ajavahemikus 19.02.2014- 9.04.2015. Töö eesmärgiks oli uurida, milline on noore poliitiku, kellel on ühiskonnas institutsionaalselt tähtis roll, representatsioon Eesti ühes loetavamas uudisteportaalis. Töö uurimismaterjalideks olid antud ajaperioodil Postimees online’s ilmunud artiklid, mis sisaldasid hinnagut Taavi Rõivasele. Valimisse kuulus 76 artiklit, mida analüüsiti kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodil. Uurimisküsimuste abil on püütud välja selgitada, kes ja milliseid hinnaguid annavad, millised sündmused leiavad kajastamist, kuidas on Taavi Rõivast suhestatud teiste poliitilisel väljal oluliste tegutsejatega (poliitikud, rahvas, ajakirjanikud) ja millised on need peamised rollid, milles peaministrit esitletakse. Töö tulemusena selgus, et Taavi Rõivast representeeritakse valdavalt kui poliitikut, kellel puuduvad oma noore ea tõttu peaministriametile vastavad kogemused ja pädevus ning kellel napib nii riigimehelikku iseseisvust, poliitilist autoriteeti kui potentsiaali. Algselt negatiivne alatoon hinnangutes muutus üsna lühikese ajaperioodi jooksul küll positiivsemaks, kuid ühest ja uurimisperioodi jooksul läbivat seisukohta Rõivase suhtes välja tuua ei saa. Pigem sõltus hinnangute tonaalsus sellest, milline oli Taavi Rõivase roll antud konkreetsete sündmuste puhul. Taavi Rõivast representeeriti peamiselt seoses poliitiliste sündmustega ja talle omistati korduvalt uue põlvkonna esindaja ja juhi roll.

Description

Keywords

Citation