Geneetiliselt muundatud taimede tuvastamine sekveneerimise toorlugemitest kasutades kindla pikkusega k-meere

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Põllumajanduse tootlikkuse suurendamiseks on kasutusele võetud biotehnoloogilised meetodid, mis võimaldavad luua uute tunnustega sorte geneetilise muundamise teel. Selleks, et tagada tarbijale valikuvabadus ning tõkestada autoriseerimata GM sortide levikut toidu ja sööda ahelas on vaja täpseid ja suure läbilaskevõimega tuvastusmeetodeid. Praegused lahendused pole võimelised efektiivselt identifitseerima pidevalt suurenevat sortide hulka. Käesolevas töö eesmärk on testida k-meeride kasutamise võimalikust transgeense sordi tuvastamiseks sekveneerimise toorlugemitest. Antud meetodit saaks rakendada GM sortide tuvastamiseks toiduainete või sööda toorainest või töödeldud valmis produktidest.

Description

Keywords

k-meer, GMO, genoomsed markerid

Citation