Eesti telefonivestluste sissejuhatus: struktuur ja suhtlusfunktsioonid

Date

2009-12-04T07:49:05Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Uurimuse eesmärk on kirjeldada eesti argitelefonivestluse sissejuhatuse struktuuri ja analüüsida selle suhtlusfunktsioone. Metodoloogia põhineb suhtluslingvistikal, vestlusanalüüsil ja kõneetnograafial. Analüüsi aluseks on 131 argitelefonikõnet Tartu Ülikooli Eesti suulise keele korpusest. Analüüsi tulemusena on esitatud eesti telefonivestluste sissejuhatuse mudel ning võrreldud seda teiste kultuuridega. Sissejuhatuse tüüpiline mudel on kirjeldatav järgmiselt: 1. Kontakti loomine. 2. Tervitamine. (3. Identifitseerimine.) ((4. Olukorra selgitamine.)) Kultuuriliste eripärade tuvastamine annab väärtuslikku infot eesti keele kui võõrkeele õpetamisel ning eesti keeles suhtleva dialoogsüsteemi modelleerimisel.
The present PhD thesis studies the sequential organization of Estonian telephone conversation openings. The methodology is based on a combination of methods and theoretical principles of interactional linguistics, conversation analysis and ethnography of communication. The data corpus used in the present study comes from the Corpus of Spoken Estonian of the University of Tartu and consists of 131 everyday telephone calls. The typical pattern of an Estonian telephone opening can be described as follows: 1. Establishing the contact. 2. Greetings. (3. Identification.) ((4. Clearing sequence.))

Description

Keywords

Citation