Isiksusteomaduste muutumine enne ja pärast ravi depressiooni diagnoosiga patsientidel

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli võrrelda depressioonitaseme mõju isiksusejoontega (Rootsi ülikoolide isiksuseskaala alaskaaladega) enne ja pärast antidepressant estsitalopraami ravi. Uuringu valim koosnes 174st Tartu Ülikooli Psühhiaatriakliiniku depressiooni diagnoosiga patsiendist. Uuritavad täitsid ankeedi sotsiograafiliste andmete kohta ja kahel korral eestikeelse Rootsi Ülikoolide Isiksuse Skaala ning Becki depressiooniküsimustiku – enne ja pärast ravi. BDI skoor alanes 30.6-lt 11.3-le pärast ravi. Pärast ravi kõige rohkem alanes sotsiaalse soovitavuse, psüühilise ärevuse, stressile vastuvõtlikkuse ning ärrituvuse skaala, kõige vähem muutus füüsilise agressiooni.

Description

Keywords

Citation