Õpetajate oskused PIAAC andmete baasil

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida erinevaid küsimusi. Uuringu esmaste tulemuste üldine ülevaade ilmus eesti keeles 8. oktoobril 2013 ning on kättesaadav veebilehel www.hm.ee/piaac. 2014 - 2015 on PIAAC andmete baasil plaanis avaldada HTM eestvõttel kokku 7 temaatilist aruannet. Lisaks põhjalikele aruannetele, teeme aga ka väiksemaid väljavõtteid andmetest ning avaldame neid HTM kodulehel. Käesolev väljavõte keskendub õpetajate ja õpetajakoolituse lõpetajate infotöötlusoskustele.

Description

Keywords

rahvusvahelised võrdlusuuringud, IKT, infotöötlusoskus, õpetajakoolitus, PIAAC, õpetajad

Citation

Collections