Üliõpilaskandidaatide valikuid mõjutavad tegurid Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) andmete põhjal

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Archimedes

Abstract

Uuring keskendub Eesti päritolu ja haridustaustaga isikute valikutele kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerimisel. Uuringu eesmärkideks on: 1) analüüsida SAISi andmete põhjal sisseastujate käitumist kõrgharidusõppekava valikul; 2) analüüsi alusel teha järeldusi senise vastuvõtukorralduse eesmärgipärasuse kohta; 3) selgitada välja vajalikud tegevused tulevaste aastate vastuvõtuprotsesside parendamiseks ja tõhustamiseks; 4) anda sisend uue SAISi arendusülesandesse, et kujundada SAISist teiste allikate kõrval (EHIS, ÕISid) kõrgkoolidele ja riigile kõrghariduse strateegiliseks arendamiseks kasutatav analüüsibaas.

Description

Keywords

abituurium, õpilased, õpingute jätkamine, vastuvõtt kõrgkooli, kõrgkoolid, vastuvõtt, õppekavad, kõrgharidus, Sisseastumise Infosüsteem, SAIS

Citation

Collections