Õpiobjekti väljatöötamine lahuse protsendilise koostise õppimiseks

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö raames loodi õpiobjekt lahuse protsendilise koostise õppimiseks. Digitaalse õppematerjali fookuseks olid järgmised tingimused: interaktiivne, terviklik ja iseseisvalt läbitav. Veebilehele www.lahuseprotsent.weebly.com kokku pandud materjal jagati kolmeks osaks. Esimene osa keskendub terviku-osa-protsendi omavahelisele seosele. Teine osa keskendub võrde koostamisele ning vastuse arvutamisele. Kolmas osa käsitleb lahuse protsendilise koostise muutumist. Protsentide õpetamise meetodiks valiti kaheskaalaga arvkiire meetod lahuse koostisosade näitlikustamisega. Õpiobjekti loomise aluseks valiti ADDIE mudel. Õppematerjali täiustamiseks korjati ning analüüsitud tagasiside neljalt õpetajalt ja neljalt õpilaselt. Tagasiside ettepanekutest kujunesid edasiarendamise plaanid, mida kirjeldati arutelu peatükis. Tagasiside oli positiivne ja selle analüüs näitas, et loodud õpiobjekt on valmis kasutamiseks ning sobib iseseisvaks läbimiseks.

Description

Keywords

magistritöö, protsentarvutus, õpiobjektid

Citation