C-eraph: Towards continuous OpenCypher

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

With the surge of data caused by the creation of internet, internet of things, growth of the computing power and storage, there is a need to process data in real-time to benefit from it. We live in a world that is connected, all of the information around us is in relationship to one another. We can look at this information as a graph - nodes of objects connected with relationships. To take advantage of this data model of nodes and relationships a graph database can be used. Often the data that is collected needs to be used immediately and therefore streaming data processing can be used to use the dynamic data that is generated in real-time. In this thesis we have tried to find out if it is possible to create a system that is able to query streams of property graphs continuously. In this paper we try to provide the required background knowledge of the work and how the original system was changed to make it work with property graph data. In estonian: Tänu andmekoguse puhangule, mille on põhjustanud interneti teke, nutistu, arvutusvõimsuse ning andmekandjate mahu suurenemine, on tekkinud vajadus andmeid töödelda reaalajas. Me elame ühendatud maailmas, kogu meid ümbritsev informatsioon on omavahel seotud. Maailma võib vaadelda kui graafi, kus kogu informatsioon koosneb tippudest, mis on omavahel seotud servadega. Selleks, et graafi andmemudelit otstarbekalt rakendada saame kasutada graafi andmebaasi. Tihtipeale on tarvis tekkivaid andmeid koheselt kasutada. Seda aitab saavutada andmevoogude töötlemine, mis võimaldab dünaamiliste andmete kasutamist reaalajas. Käesoleva töö eesmärgiks on teha kindlaks, kas on võimalik ehitada süsteem, mis suudaks teha pidevaid päringuid andmevoogudele, mis hoiavad endas andmeid property graph mudeli kujul. Töö sisaldab endas vajalikku taustainfot selle kohta, kuidas töötas baassüsteem ning millised olid vajaminevad muudatused, mida tehti, selleks, et täide viia property graph mudeli lisamine sinna süsteemi.

Description

Keywords

data, streaming, graphs, data processing, semantic web, andmed, andmevood, graafid, andmetöötlus, semantiline veeb

Citation