Facebooki suhtestaatuse ja intiimsuhtega rahulolu seosed Eesti naistudengite näitel

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti, kuidas on omavahel seotud Facebooki kasutamise aeg, Facebooki suhtestaatus, tülitsemise sagedus ning suhtega rahulolu. Kontrolltingimusteks olid üldine eluga rahulolu ning positiivne ja negatiivne afektiivsus. Valimisse kuulusid 338 Eesti nais-tudengit, kes olid suhtes. Korrelatsioonianalüüsist ja t-testist selgus, et mida rohkem aega Facebookis veeta, seda väiksem on suhtega rahulolu ning Facebooki suhtestaatuses oma suhet demonstreerivad naised on oma suhtega rahulolevamad kui naised, kes suhet Facebookis ei demonstreeri. Käesolevas töös on selgitatud sotsiaalvõrgustike uurimise olulisust ning arutletud töö tulemuste ja võimalike edasiste uurimisvõimaluste üle.

Description

Keywords

Citation