Parempoolsus Eesti parlamendierakondade põhiprogrammides ja 2019. aasta riigikogu valimiste valimisplatvormides

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Vasak-parempoolsus on oluline mõõde võrdlevas poliitikas, mis võimaldab parteisid omavahel võrrelda. Dimensioonina on see tähtis nii parteile, valijale kui ka politoloogile. Antud töö käigus uuriti Eesti XIV Riigikogu koosseisu kuuluva viie erakonna (Eesti Reformierakond, Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Isamaa Erakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond) parempoolsust eesmärgiga selgitada välja, kas Eesti parlamendierakondade põhiprogrammide ning 2019. aasta valimisplatvormide vahel esineb parempoolsuse nihe. Samuti pöörati tähelepanu sellele, millised parempoolsed tunnused programmides üleüldiselt esinevad. Töö tulemuste saamiseks viidi läbi parteide põhiprogrammide ja 2019. aasta XIV Riigikogu valimiste valimisplatvormide sisuanalüüs tuginedes Manifesto Project’i teadlaste poolt väljatöötatud metoodikale. Kodeerimisele kuulusid viie parlamendierakonna viis põhiprogrammi ja viis valimisplatvormi. Töö põhirõhk on asetatud programmides esinevatele parempoolsetele väärtustele. Tulemustes selgus, et parlamendierakondade põhiprogrammide ja 2019. aasta valimisplatvormide vahel esineb parempoolsuse nihe. Kõige suurem parempoolsuse nihe ilmnes Keskerakonna põhiprogrammi ja valimisplatvormi vahel, kõige väiksem Sotsiaaldemokraatliku Erakonna programmide vahel. Vaadeldes üldpildina parlamendierakondade parempoolsust ilmnes, et parteide põhiprogrammid on ühtlasemad ning valimisplatvormid hüplevamad. Kõige sarnasemalt kajastatud parempoolne tunnus nii põhiprogrammis kui ka valimisplatvormis on pooldav suhtumine militarismi. Teiste parempoolsete väärtuste puhul on erinevused suuremad. Töö on oluline, sest avab uue mõõtme poliitilises diskussioonis, kuna autorile teadaolevalt pole parempoolsuse nihet Eesti parlamendierakondade programmides varem uuritud.

Description

Keywords

Citation