Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides: hetkeolukord ja vajadused

Date

2004

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TNS Emor

Abstract

Uuringu eesmärgiks on: 1) kaardistada eestikeelse aineõppe olukord vene õppekeelega üldhariduskoolides, 2) selgitada välja peamiste huvirühmade, sh venekeelsete koolide juhtide, aineõpetajate ja õpilaste suhtumine eestikeelsesse aineõpetusse ja 2007. aastaks kavandatud venekeelse gümnaasiumi reformi, 3) hinnata huvirühmade valmisolekut ja vene koolide võimalusi osalisele eestikeelsele aineõppele ülemineku osas, 4) anda soovitusi edasiõppe tegevuskavade ja kommunikatsioonistrateegia väljatöötamiseks ja/või jätkamiseks, lähtudes huvirühmade hoiakutest, ootustest ja vajadustest.

Description

Keywords

õpetamine, eestikeelne aineõpe, eestikeelsed, venekeelsed, õpetajakoolitus, küsitlusuuringud, keeleoskus, hinnangud, vene keel, keeleõpetus

Citation

Collections