Algallika hingamismeetodi mõju afektiivsele seisundile ja kognitiivsetele protsessidele: pilootprojekt

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärk on uurida Algallika hingamismeetodi mõju inimeste afektiivsele seisundile, kognitiivsetele protsessidele ja südametööle. Kuna vajadus inimeste heaolu parendamiseks ja stressi vähendamiseks aina kasvab, siis on oluline teostada empiirilisi uuringuid uute kasutatavate praktikate kohta. Katses osales 19 varasemalt Algallika hingamismeetodit praktiseerinud inimest, keskmise vanusega 39, 58 (SD=10,14, vahemikus 22 - 69. a.). Töö peamised tulemused olid järgmised: Algallika hingamismeetodi tulemusel toimub inimeste afektiivses seisundis positiivne muutus, mis on statistiliselt oluline erinevus võrreldes nii diafragma hingamise kui kontrolltingimusega; südametööle ja kognitiivsetele protsessidele püstitatud hüpoteesid kinnitust ei leidnud. Tulemustest saab järeldada, et tahtele allutatud hingamismeetoditel on positiivne mõju inimeste tajutud heaolule, samas vajab meetod edaspidist uurimist, et seda kasutada kompleksravis kergemate psühhiaatriliste häirete puhul.

Description

Keywords

Algallika hingamismeetod, vabastav hingamine, diafragma hingamine, teadveloleku praktikad, Source Breathwork, Rebirthing Breathwork, diaphragm breathing, mindfulness

Citation