Üldplaneeringu ja detailplaneeringu suhe ning nendega seotud vaidlused

Date

2010-08-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistriöö annab ülevaate kehtiva Planeerimisseaduse (PlanS) regulatsioonist üldplaneeringute ja detailplaneeringute osas. Kui Planeerimisseadust võib üldiselt pidada enamikes küsimustes suhteliselt õnnestunud seaduseks, siis praktikas osutus üheks probleemkohaks üldplaneeringute muutmine läbi detailplaneeringute, mis ongi käesoleva magistritöö uurimisesemeks. 01.07.2009 jõustus Planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus. Käesolev töö analüüsibki enne nimetatud kuupäeva kehtinud Planeerimisseaduse ja selle muutmise seaduse probleemkohti ning uurib, kas uuendatud seaduse redaktsioon lahendab praktikas tekkinud kitsaskohad lähtudes muuhulgas ka detailplaneeringuga üldplaneeringu muutmist käsitlenud kohtupraktikast.

Description

Teadusmagistritöö

Keywords

magistritööd, üldplaneeringud, detailplaneeringud, Planeerimisseadus

Citation