Към медийно управление, основано на знанието. Методът MEDIADELCOM