Rottide uudistamisaktiivsuse mõjutamine neurotrofiini GDNF abil - muutused 5-HT rakuvälises tasemes

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Serotoniini taset on seostatud erinevate meeleoluhäirete, ka ärevuse ja depressiooni tekkega. Neurotrofiin GDNF on andnud tulemusi madala uudistamisaktiivsusega loomade uudistamiskäitumise muutmisel. Käesolev töö uurib GDNF geenivektori mõju baas- ja stimuleeritud 5-HT tasemetele erineva uudistamisaktiivsusega rottide näitel. Rottide (n=21) ekstratsellulaarsed 5-HT tasemed eraldati mikrodialüüsi proovidest kõrgrõhkvedelikkromatograafia (HPLC) abil. Tulemustest selgus, et amfetamiin ei mõjutanud 5-HT tasemeid oluliselt, kuid KCl mõjutas. HE-rottidel olid üldiselt kõrgemad ekstratsellulaarsed 5-HT tasemed, mis võisid tuleneda peamiselt HE/GDNF loomadest. Oluliseks osutus korduvmõõtmiste, geenivektori ja uudistamisaktiivsuse interaktsioon KCl stimuleerimisel. Kokkuvõttes selged tulemused puuduvad, kuid on mõned esialgsed tulemused, mida edasi uurida.

Description

Keywords

neurotrofiin GDNF, serotoniin ja uudistamisaktiivsus, neurotrophin GDNF, serotonin and exploratory activity

Citation