Automatiseeritud meetodi arendamine bakuloviiruste kvantifitseerimiseks

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös on välja töötatud meetod läbiva valguse mikroskoobi piltidelt rakkude suuruste mõõtmiseks ning selle abil bakuloviiruste tiitri määramiseks. Töös optimeeriti rakkude suuruse mõõtmiseks mikroskoobiga pildistamise parameetrid ja töötati välja automaatsed mõõtmisprotokollid. Samuti programmeeriti töörist ICSE (ingl. k. Image-based cell size estimation) Tools, mille abil on mikroskoobi piltide analüüs lihtne ja kiire ning loodi võimalus mõõtmistulemusi regressioonianalüüsiprogrammiga lihtsasti analüüsida. Töö tulemusena loodud bakuloviiruste tiitrimise meetod on kiirem, nõuab vähem manuaalset tööd ja kogemust kui varasemad meetodid. Uue meetodiga saadavad tulemused langevad hästi kokku varem kasutusel olnutega.

Description

Keywords

Bakuloviirused, mikroskoopia, masinnägemine

Citation