Kõrgkoolide 2006. aasta vilistlaste uuring

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Klaris Uuringud OÜ viis Tartu Ülikooli tellimusel koostöös ülikoolide karjäärikeskustega läbi 2006. aasta lõpetanute uuringu, teostas andmeanalüüsi ja koostas aruande. Uuringutulemuste omandiõigus kuulub Tellijale. Uuring viidi läbi Tellija ja erinevate kõrgkoolide koostöös ajavahemikul 14. juuni 2007 – 27.veebruar 2008. Uuringus kasutatud küsimustik koostati Tellija poolt. Sellele vastas 1679 isikut viiest kõrgkoolist. Uuringu eesmärgiks oli saada teavet 2006.aastal kõrgkooli lõpetanute: 1) hinnangutest oma erialavalikut mõjutanud teguritele ja õpingutega seotud erinevatele aspektidele (õppekava, õpimeetodite kasutamise sagedus, praktikakorraldus, nõustamisteenused); 2) lõpetanute töökohtadest ja nende valikut mõjutanud teguritest; 3) probleemidest tööturule siirdumisel; 4) hinnangutest enda erinevate pädevuste tasemele ja töökohtadel soovitavale pädevuste tasemele; 5) hinnangutest oma toimetulekule tööturul ja rahulolust oma praeguse tööga.

Description

Keywords

hinnangud, erialavalik, üliõpilaste tööhõive, tööhõive, praktika, vilistlased, kõrgharidus, kõrgkoolid, küsitlusuuringud

Citation

Collections