Harjumaa koolivõrgu analüüs riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Haridus- ja Teadusministeerium

Abstract

Töö eesmärk on pakkuda välja Harjumaa kohaliku omavalitsuse üksuse ja selle vastava piirkonna (sh linnaosa) täpsusega kõige potentsiaalsemad asukohad viie riigigümnaasiumi rajamiseks Harjumaal lähtudest kahest stsenaariumist. I stsenaarium arvestab hariduse tulemuslikkuse ja tõhususe ehk kvaliteedi ja majandusliku efektiivsuse argumente ja kavandatavad koolid peaksid olema vähemalt 540 õpilasega. II stsenaarium arvestab lisaks eelnimetatule ka regionaalpoliitiliste argumentidega, sh piirkondlik areng, liigse liiklusvajaduse ja -koormuse vältimine. Kavandatavad riigigümnaasiumid väljaspool Tallinna on vähemalt 250 õpilasega. Välja on toodud võimalikud gümnaasiumite niinimetatud teeninduspiirkonnad, kus on piisav arv noori, ja näidatud ära nende liikumiskeskkond ning pakutud välja riigi ja kohaliku omavalitsuse omandis olevad kinnistud riigigümnaasiumite rajamiseks. Analüüsipeatükis on võimalusel lisatud ka asjakohased asukohajoonised. Potentsiaalse riigigümnaasiumi asukohta nähakse kohalike omavalitsuse juhtide poolt valdavalt olemasolevate koolihoonete kompleksis (koolide reorganiseerimine), vajadusel koos juurdeehitamisvõimalusega, või hoonestamata krundile olemasoleva koolikompleksi ja spordirajatiste vahetus naabruses uue õppehoone rajamisega.

Description

Keywords

gümnaasiumiharidus, gümnaasiumiõpilaste arvu prognoos, õpiränne, riigigümnaasiumid, koolivõrk

Citation

Collections