Pärnu linna kaasava eelarve 2021. aasta võidutöö muusikute kogukonnakeskus “Kultuuriklubi Tempel”

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kaasava eelarve protsessi on Eestis kasutatud mitmeid aastaid ning sellist võimalust rakendavad Eestis paljud kohalikud omavalitsused. Maailmas on aastaid üha populaarsemaks muutunud kaasava eelarve protsess, mis annab kodanikele võimaluse otsustada, kuhu tuleks paigutada osa valla või linna eelarvelisest rahast Tänu kaasavale eelarvele on Eestis valminud kümneid, kui mitte sadu inimeste poolt ellu kutsutud projekte, mis on parandanud inimeste elukeskkonda. Pärnu linn on üks neist linnadest, mis on aastaid kaasava eelarve võimalusi kasutanud. Seetõttu uuritakse käesolevas töös Pärnu linna 2021. aasta kaasava eelarve võidutööd ning selle võidu põhjuseid. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada Pärnu linna 2021. aasta kaasava eelarve võidutöö kultuuriklubi „Tempel“ põhjused. Samuti uuritakse, miks selline töö võitis linnas, kus enamasti on võidukad olnud vabaaja ning spordi kategooriasse kuuluvad võistlustööd. Töö eesmärgi saavutamiseks viidi läbi 6 poolstruktureeritud intervjuud erinevate kaasava eelarve teemaga kursis olevate inimestega. Uurimistöö tulemusena leiti, et 2021. aasta võidutöö võidu põhjuseid oli mitmeid, millest kõige olulisemaks võib lugeda võidutöö autorit ning tema meeskonda, kes suutsid ideed pidevalt avalikkuses nähtaval kohal hoida. Samamoodi mängis suurt rolli ka töö reklaamimiseks tehtud kampaania, mille hulka kuulus kampaania tegemine sotsiaalmeedias ja avalikel koosolekutel. Lisaks tuli uurimuses välja, et töö üheks eeliseks võrreldes teistega oli kindla klientuuri olemasolu, kes ideed kaasava eelarve konkursil toetasid. Kokkuvõttes võib öelda, et võidutöö võidu põhjuseks oli aktiivne eestvedaja, kes tegi oma tööle efektiivselt reklaami, toetudes juba olemasolevale klientuurile.

Description

Keywords

Citation