Eesti piimakarjas kasutatavate pullide geneetiline sugulus

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida tänapäeval Eestis piimakarjades kasutatavate pullide omavahelist geneetilist sugulust tuginedes kogu teadaolevale põlvnemisinfole. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade inbriidingukoefitsiendi ja aditiivgeneetilise suguluse kordaja olemusest ning nende arvutamise meetoditest, tutvustatakse suguluskoefitsientide leidmist tarkvara R abil. Töö praktilises osas analüüsitakse kogu elektroonselt olemas olevat Eesti piimaveiste sugupuud. Andmestiku, mis on pärit Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS- st ja sisaldab üle 1,7 miljoni looma, alusel hinnatakse R-i paketiga pedigreemm kõigi loomade inbriidingukoefitsiendid ning uuritakse täpsemalt Eestis viimastel aastatel enam kasutatud pullide omavahelist sugulust.

Description

Keywords

populatsioonigeneetika, aditiivgeneetiline sugulus, inbriidingukoefitsient, piimaveised, population genetics, additive genetic relationship, dairy cattle, inbreeding coefficient

Citation