Täiendõpe füsioteraapia alal

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

BeSt programmi raames loodud e-kursusel "Täiendõpe füsioteraapia alal" peavad ülipilased lisaks auditoorsele õppetööle iseseisvalt läbi töötama õppematerjalid. Õppematerjalide omandamist kinnitavad teadmiste kontrolli testid e-kursusel Moodle keskkonnas ning toimetulek kliinilisel praktikal. Kuna kursus on jagatud ainevaldkondadest lähtuvalt mooduliteks, tuleb iga mooduli materjali omandamiseks teostada kodutöö (nt. kahe töö juhised ning esitlused on e-õppe keskkonnas). Iseseisva töö maht õppematerjalide läbitöötamisel, testide sooritamisel ning kodutööde teostamisel on 10 EAP. Kursuse auditoorse osa lõppedes osalevad täiendõppijad füsioteraapia kliinilisel praktikal Eesti erinevates tervishoiuasutustes.

Description

Keywords

füsioteraapia baasained, eriala ained, praktika, BeSt programm

Citation