Õppekavade toimimise uuring

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Uuringu peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, kuidas uuringu aluseks valitud õppekavadega seotud üliõpilased ja õppejõud hindavad nende õppekavade toimimist ning saadud teabe analüüsi ja järelduste põhjal eelduste loomine selleks, et muuta, täiustada, restruktureerida õppekavasid, õppekorraldust, õppemeetodeid ning õppekavade sisendit ja väljundit. Analüüsi koostajate eesmärgiks on saadud teabe analüüsi ja järelduste põhjal eelduste loomine selleks, et muuta, täiustada, restruktureerida õppekavasid, õppekorraldust, õppemeetodeid ning õppekavade sisendit ja väljundit.

Description

LÜKKA õppekavaarenduse alaprojekt.

Keywords

üliõpilased, õppejõud, õppekorraldus, küsitlusuuringud, tööturg, kõrgharidus, Bolonga protsess, 3+2 õppekava, õppeprotsess, õppekavad

Citation

Collections