Juhtumiuuring: Seleniumi automaattestide optimeerimine

dc.contributor.advisorPfahl, Dietmar
dc.contributor.advisorPaniagua, Carlos
dc.contributor.authorJerkku, Stenver
dc.date.accessioned2017-04-26T07:01:22Z
dc.date.available2017-04-26T07:01:22Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractTänapäeval on väga suur osa elust koondunud veebi ning seetõttu on ettevõtted peaaegu et kohustatud oma veebilehtesid korralikult haldama. Samas on veebilehtede arendamine ja ülalpidamine keeruline ja kallis töö. Lehe nõuetekohase käitumise tagamiseks kasutavad arendajad tihtipeale brauseripõhiseid vastuvõtuteste. Brauseripõhiste vastuvõtutestide probleem seisneb aga selles, et need on aeglased. Sageli on nende kasutamine pideva integratsiooni tõttu keeruline, sest vastuvõtutestide käitusaeg on sedavõrd pikk, et arendaja peab enne tagasiside saamist juba järgmise ülesande juurde liikuma. See omakorda pikendab tarneaegu, muudab vigade avastamise ebaefektiivsemaks, raskendab lähtekoodis vigade jälitamist ja vähendab arendajate motivatsiooni.\n\rSaleMove’il on kõrged kvaliteedistandardid ja järgitakse TDD põhimõtteid. Lisaks TDD-le on SaleMove’is laiahaardelised vastuvõtutestid – üle 220 unikaalse vastuvõtutesti paralleelselt üheksas erinevas brauseris. Selenium on tööriist, mille abil saab luua automaatseid funktsionaalseid teste veebirakendustele. Juhtumiuuringu eesmärgiks oli analüüsida ja optimeerida SaleMove’i vastuvõtutestide keskkonda. Sihiks seati vähendada vastuvõtutestide käitusaega 50 minutilt umbes kümnele minutile. See aitas lühendada tarneaegu, parandada vigu kiiremini ja tõsta arendajate rahulolu.\n\rUuringu käigus analüüsiti SaleMove’i vastuvõtutestide kitsaskohti. Esiteks analüüsiti testjuhtude komplekti ning testi alustamise ja lõpetamise aegu. Seejärel tuvastati kitsaskohad, optimeeriti vastuvõtutestide keskkonda ning tehti vajalikud parandused. Analüüsiti Seleniumi hajusalt jooksutamist ehk jooksutati iga testi hajusas keskkonnas paralleelselt teiste testidega. Antud töös kirjeldati detailselt, kuidas arendati hajusat keskkonda ja koguti tulemused loetavasse formaati. Viimaseks dokumenteeriti vastuvõtutestide hajusa keskkonna plussid ja miinused ning arutati, kuidas seda tulevikus veelgi paremaks muuta.\n\rKokkuvõttes vähendati SaleMove’i vastuvõtutestide keskkonna käitusaega 50 minutilt 13 minutile ning seda suuresti tänu hajutamisele. See omakorda vähendas tarneaegu, suurendas arendajate rahulolu ja oli paljuski muus mõttes kasulik. Samas muutus vastuvõtukeskkonna ülesehitus keerukamaks ning lisaks suurenesid hajusa keskkonna tõttu nõuded riistvarale.
dc.description.abstractIn the current world, where everything is on the web, it is nearly a requirement for a company to manage its website. Building a complex website has its costs though – it is difficult and expensive to maintain and develop. Developers often use browser based acceptance tests to assure that the page behaves as dictated by the requirements. The problem with browser based acceptance tests is that they are slow. It is often difficult to use them in continuous integration since the running time of the test suite is so long that the developer moves on to the next task. This increases deployment cycle times, reduces bug-catching rate, makes it hard to trace a bug back to the source commit, and frustrates developers in general. \n\rSaleMove Inc has high standards of quality and follows the TDD principles. In addition to doing TDD, SaleMove has an extensive Selenium-based acceptance test environment, running over 220 tests in 9 different browsers in parallel. Selenium is an automated tool for creating functional tests for web applications [1]. We conducted a case study to analyse and improve SaleMove’s acceptance test environment. The goal of the study was to reduce the total acceptance test time of about 50 minutes to around 10 minutes. This allowed us to shorten release cycles, make bug fixing faster and developers happier.\n\rDuring the study, we analysed the bottlenecks of the SaleMove’s acceptance test environment. First, we analysed the test suite and test case startup and the teardown times. Then we identified the bottlenecks of the acceptance test environment and made improvements. We analysed the effect of running Selenium in full cluster mode, i.e., each test running in a clustered hub in parallel with other tests. In this thesis, we describe in detail how we implemented the clustered mode, and how we aggregated test results into a readable format. Finally, we document the gains and costs of this clustered setup and suggest future improvements.\n\rIn summary, we managed to shorten SaleMove’s acceptance test time to around 13 minutes in full cluster mode. This reduces deployment cycle times, increases developer satisfaction and has other benefits. This comes at the cost of higher complexity of the acceptance test environment and of additional machines that are needed for the clustered mode.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/56141
dc.language.isoeng
dc.titleJuhtumiuuring: Seleniumi automaattestide optimeerimine
dc.title.alternativeCase study: Improving the Performance of Automated Acceptance Testing with Selenium
dc.typeThesis

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis.pdf
Size:
131.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format