La lengua coloquial en la novela un tranvía en SP de Unai Elorriaga

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, milliseid kõnekeelsust väljendavaid süntaktilisi struktuure ja kõnekeelsusele omast sõnavara on kasutanud Unai Elorriaga oma romaanis „Tramm Šiša Pangmale”. Uuritakse, kuidas kasutab Elorriaga kõnekeelsust teose tegelaste kujutamisel ning erinevate tegelaste vaatepunkti esitamisel, pöörates tähelepanu ka ealisele faktorile, et selgitada, kas Elorriaga kasutab teoses vanemat generatsiooni esindavate tegelaste puhul teistsuguseid võtteid kõnekeelsuse kasutamises võrreldes noorema generatsiooni esindajaga, arvestades tema poolehoidu ja austust vanemate inimeste vastu. Antud aspekti on huvitav uurida, sest räägitavas keeles ilmnevad erinevused nooremasse ja vanemasse generatsiooni kuuluvate inimeste vahel, sest vanemad inimesed kasutavad võrreldes nooremate inimestega rohkem kordusi, nende mõttelõng katkeb sagedamini ning nende kõnes esineb rohkem süsteemituid lauseid. Seetõttu esitatakse analüüs töö praktilises osas tegelaste kaupa.

Description

Keywords

romaan, süntaktiline analüüs, kõnekeel

Citation