ChessMove malelaua prototüübile tarkvara arendamine

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö käigus loodiChessMove malelaua prototüübile tarkvara, testiti selle töötamist ning dokumenteeriti tehtud töö. Kirjaliku töö esimeses osas võrreldakse ChessMove malelauda teiste turul olevate elektrooniliste malelaudadega ning kirjeldatakse ChessMove malelaua riistvara ja tarkvara loomisel kasutatuid vahendeid. Tarkvara loodi arendusraamistikku ESP-IDF abil. ESP-IDF kasutati operatsioonisüsteemis Ubuntu 16.04 loodud tarkvara kompileerimiseks ning mikrokontrollerile laadimiseks. Malelauale on loodud veebiserver aine Tarkvaraprojekt raames Kert Tali poolt. Malelaud kasutab ühenduvuse jaoks WiFi-t ning suhtleb lokaalses võrgus asuva serveriga kasutades HTTP POST meetodit. Riistvaras kasutatakse mikrokontrollerit ESP32-WROVER ning nuppude juhtkontrollerid AT42QT1110-AUR.Töö teises osas antakse ülevaade loodud tarkvarast ning kirjeldatakse malelaua ja serveri testimist. Serveri testimisel leiti, kui palju mänge veebiserver korraga ilma hangumata suudab kuvada. Tarkvara testimist tehti enamjaolt tarkvara loomise ajal. Töö tarkvara dokumenteeriti koodihoidlas GitHub.

Description

Keywords

ChessMove, Elektrooniline malelaud, Tarkvara arendus, Manussüsteemid, ESP-IDF, ESP32-WROVER, AT42QT1110-AUR

Citation