MMSi-teemaline diskussioon ning MMSi ravitoimesse uskujate hoiakud Vähifoorumi, Perekooli foorumi ning Delfi kommentaariumi näitel

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

MMSi kasutamine ravieesmärgil jõudis Eesti meediasse 2015. aastal, mil ilmus Eesti Päevalehelt ja Postimehelt kokku umbes 60 MMSi-teemalist artiklit. Esimesed artiklid sisaldasid väljavõtteid salajases Facebooki grupis “MMS ja DMSO Eesti” tehtud postitustest, kus ainet nimega kloordioksiid ehk MMS (ing. Miracle Mineral Supplement) tervistparandava preparaadina müüdi ning reklaamiti (Jõesaar, 2015a). Kuna MMS on erinevate riikide meditsiiniasutuste, sh ka Eesti, poolt tervisele kahjulikuks kuulutatud aine (Ravimiameti ..., 2015), oli meedial õigus avaldada toetust politseile ning seejuures omas kohustust mitte ajendada väärinfo ja terviskahjustavate käitumiste levikut (McQuail, 2003). Seeläbi ei olnud MMSi pooldajatel võimalik oma seisukohti selgitada. Salajast Eesti MMSi pooldajate Facebooki gruppi iseloomustab kõlakambrite efekt (DiFonzo, 2011), mille kohaselt samade huvidega inimesed kogunevad varjatud kogukondadesse, kus peavoolu meediat umbusaldatakse ja usutakse kogukonna vaadetest lähtuvaid fakte, mis tegelikult ei pruugi tõesed olla. Avalikkuses ei pruugita tahta sõna võtta, sest ei taheta saada avalikkuse poolt hukkamõistetud (Uibu ja Saluste, 2013). See tähendab, et Eesti meediakajastus, mis rõhus MMSi kahjulikkusele, ei pruukinud ümber veenda inimesi, kes MMSi ravitoimesse usuvad. Seda enam, et MMSi tarvitamine ravi eesmärgil on ülemaailmne. Tänaseni leidub loendamatul hulgal internetilehekülgi, ning keskkondi nagu foorumeid või Facebooki gruppe, kus MMSi erinevate haiguste – alustades nohust ja lõpetades aidsiga – ravimiseks soovitatakse. Seepärast on oluline teada, miks inimesed MMSi näol ebausaldusväärse alternatiivmeditsiini kasuks otsustavad. Selleks uurisin MMSi-teemalist diskussiooni kolmes arutluskeskkonnas – Vähifoorumis, Perekooli foorumis ning Delfi kommentaariumis –, kus sõna võtsid nii MMSi pooldajad, vastased kui aine ravitoime osas kahtlejad. Kokku 179 postitajast 108 olid MMSi vastased, 57 poolt, 6 kõhklesid MMSi ravitoimes ning 8 autori postitused olid teemavälised. Peamine väide, mis sai kinnitust oli, et alternatiivmeditsiini poole pöördumine, võib olla põhjustatud usalduse kadumisest meditsiini (Giddens, 1990; Ward, 2007; Beck, 2000). MMSi pooldajad tõid välja tavameditsiini ravimeetodite ebaefektiivsust ning pidasid arste ebapädevateks või kasuahneteks. Ilmes, et inimesed tahavad ise otsustada, mida nad usuvad ja millega nad ennast ravivad (Beck ja Beck-Gernsheim, 2005; Altnurme: 2013). Seda tõid välja MMSi pooldajad kritiseerides tavameditsiini ning MMSi vastased väites, et igaüks peaks vastutama ise selle eest, mida ta endale manustab, silmas pidades MMSi tarvitamist. MMSi kasutamine ravimina sobitub uue vaimsuse teooriaga, milles infot kogutakse meelepärastest allikatest ning kohaldatakse endale sobivaks ning, sest teadust kasutati oma argumentide tõestamiseks nii sellele vastandudes, näiteks kritiseerides tavameditsiini ravimeetodeid, kui sellega nõustudes (Altnurme, 2013: 24, 27). Lisaks tõid nii MMSi pooldajad kui selle vastased välja, et MMSi pooldajad usuvad vandenõuteooriasse, mille kohaselt meditsiinisüsteemi eesmärk on kahjulike ravimeetodite ja ravimitega, näiteks kiiritusravi ja antibiootikumidega, inimesi haigetena hoida, et nad tavameditsiini ravimeid ja ravimeetodeid vajaks, et nende pealt raha teenida ning, et ravimifirmad ei tunnista MMSi tarvitamist ravimina, sest kardavad MMSi müüjate näol konkurenti. Töö valimisse kuulunud arutluskeskkondades leidus sisukat ja mitmekülgset diskuteerimist MMSi ravimina tarvitamise osas. Kuigi sarnaselt peavoolumeediale, mõisteti MMSi kasutajaid hukka – neid solvati ja MMSi kasutamist ravimina käsitleti irooniliselt – toimus MMSi pooldajate, vastaste ja kõhklejate vahel arutelu, kus esitati ja lükati ümber erinevaid MMSi-teemalisi väiteid. Nende diskursuste uurimine andis aimu MMSi pooldajate hoiakutest.

Description

Keywords

Citation