Väikeriigi huvid regionaalses koostööraamistikus: Eesti ja Kolme mere algatuse (3SI) näitel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö võtab vaatluse alla väikeriigi välispoliitilised huvid ja nende realiseerimise viisid läbi regionaalse koostööraamistiku. Uuritavaks näiteks on siinjuures Eesti osalemine hiljuti Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni loodud Kolme mere algatuse tegevuses, mida seni pole ei avalikus ega ka akadeemilises käsitluses eriti lahatud. Nii täidab uurimistöö korraga kahte lünka: esiteks annab sissevaate seni vähe uuritud väikeriigi tegevusesse regionaalses mitte-struktureeritud koostööformaadis ja teiseks aitab mõtestada ning analüüsida kitsamalt Eesti kuulumist Kolme mere algatusse. Ekspertintervjuudel põhinevast uurimistööst selgub, et läbi aktiivse panustamise regionaalses koostööformaadis on väikeriigil võimalik täita enda jaoks olulisi eesmärke, mis aitavad hiljem toetada tema välispoliitilist tegevust. Analüüsitud Eesti ja Kolme mere algatuse näite kohaselt tõusevad eriti esile väikeriigi võimalused oma rahvusvahelise staatuse tõstmiseks, julgeoleku täiendavaks tagamiseks ning ressursside piiratuse kompenseerimiseks.

Description

Keywords

Citation