Translating passive voice constructions from English into Estonian based on "My family and other animals" by Gerald Durrell

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö uurib passiivsete tegumoe konstruktsioonide tõlkimist inglise keelest eesti keelde Gerald Durrelli raamatu „Minu pere ja muud loomad“ näitel. Eesti keeles on tegumoe kategooria teistsugune kui inglise keeles ning seetõttu tuleb inglise keele passiivi tõlkimisel kasutada tihti ka muid grammatilisi võimalusi. Töö eesmärk oli välja selgitada, kas samal põhjusel kasutatud passiivide tõlkimisel kasutati ka eesti keeles samu konstruktsioone ning kas tõlkijate tehtud valikud langevad kokku soovitustega, mis on varem passiivide eestindamiseks antud. Töö teoreetiline osa annab ülevaate sellest, mis tegumood on ja tutvustab mõlema keele tegumoe kategooriaid. Inglise keeles eristatakse peamistena aktiivset ja passiivset tegumoodi ning eesti keeles isikulist ja umbisikulist tegumoodi. Teine teoreetiline osa räägib tõlkimisest ning pühendub just inglise keele passiivsete konstruktsioonide tõlkimisele eesti keelde. Töö analüüs põhineb 175 passiivikonstruktsioonil ja nende tõlgetel, mis pärinevad Gerald Durrelli teose esimesest poolest, st inglise keelse raamatu esimeselt 159 leheküljelt ning eesti keelse tõlke 172 leheküljelt.

Description

Keywords

inglise keel, grammatika, umbisikuline tegumood, tõlkimine, passiiv tegumood

Citation