Fellegi-Holt´i meetod ja deduktiivne imputeerimine andmestiku Väliskülastajad Eestis näitel

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev töö annab ülevaate Fellegi-Holt´i paradigmast ning erinevatest võimalustest selle lahendamiseks. Antud põhimõtet kasutatakse tihti automaatses andmete parandamises. Lähenemine seisneb vea tuvastamise probleemi lahendamises läbi järgneva põhimõtte: muuta võimalikult väike (kaalutud) arv väärtusi nii, et vaatlus vastaks defineeritud reeglitele. Neljandas peatükis demonstreeritakse paradigma võimalik kasu keerulisema kontrollreeglite struktuuri korral. Töö teises pooles tutvustatakse deduktiivset imputeerimist, mis samuti põhineb kontrollreeglitel – täpsemalt kasutades Eesti Statistikaameti andmestikku Väliskülastajad Eestis. Töö tulemusena saab olla veendunud, et kontrollreeglite hulga lihtsus vähendab paradigma efektiivsust ja algoritm teeb valikuid tulenevalt juhuslikkusest ning ei sobi antud andmestikule.

Description

Keywords

imputeerimine., automaatne andmete parandamine

Citation