G1-faasi tsükliinist sõltuva kinaasi kompleksi Cln2-Cdk1 substraatide valiku mehhanismid

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Saccharomyces cerevisiae Cdk1 reguleerib erinevate valkude fosforüleerimise kaudu kogu rakutsükli toimimist. Eri aegadel seondub Cdk1 erinevate tsükliinidega. Mitmed Cdk1 substraadid on enim fosforüleeritud G1-faasis, mil Cdk1 on kompleksis tsükliiniga Cln2. Käesolevas töös uuriti, mis mehhanismid võimaldavad Cln2-spetsiifilist fosforüleerimist. Esmalt leiti, et mitmete Cln2-Cdk1 substraatide fosforüleerimine ei vaja varem kirjeldatud LP-seondumist. Substraatide Sli15, Bud2 ja Rtt109 uurimisel selgus, et Cln2-Cdk1- vahendatud fosforüleerimist soodustavad lüsiini- või arginiinijääkide rikkad seondumismotiivid (KR-motiiv), millest tugevaima mõjuga on α-heeliksid, milles on vähemalt kolm positiivselt laetud aminohappejääki järjestikku heeliksi ühel küljel. Lisaks leiti Cln2 mutandid, millel on vähenenud spetsiifiline aktiivsus, ning näidati LP- ja KR-motiivide osalust polariseeritud kasvus. Veel näidati, et Cln2-Cdk1 reguleerib Sli15 paiknemist KRseondumise abil.

Description

Keywords

rakutsükkel, tsükiinist sõltuv kinaas, fosforüleerimine

Citation