Eluga rahulolu seosed isiksusega alaskaalade ja spetsiifiliste nüansside tasandil

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti Suure Viisiku isiksuseseadumuste ja eluga rahulolu seoseid. Eesmärgiks oli välja selgitada, millised Neurootilisuse ning Ekstravertsuse alaskaalad ja väited ennustavad kõige paremini indiviidi eluga rahulolu. Valim pärineb Eesti Geenivaramu ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi koostööprojektist. Aastatel 2009-2015 täitsid 3592 inimest isiksuseküsimustiku NEO-PI-3 enesekohase versiooni koos eluga rahulolu väidetega ning palusid hiljem mõnel oma tuttaval või lähedasel (n = 3237) täita sama küsimustiku enda kohta. Regressioonianalüüsi tulemustest selgus, et eluga rahulolu hinnangutega on kõige tugevamalt seotud E6: Rõõmsameelsuse alaskaala väide, mis kirjeldab suure rõõmu tundmist (positiivne seos) ning N3: Masenduse alaskaala väide, mille sisuks on üksinduse tundmine (negatiivne seos).

Description

Keywords

NEO-PI-3, Suur Viisik, Neurootilisus, Ekstravertsus, alaskaalad, nüansid, eluga rahulolu, NEO-PI-3, Big Five, Neuroticism, Extraversion, facets, nuances, life satisfaction

Citation