Jõhvi raudkvartsiidi keemiline analüüs käsi-XRF-iga

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimustöö eesmärk on selgitada, kasutades käsi-XRF-i, Jõhvi aluskorras oleva raudkvartsiidi keemiline koostis. Samuti võrrelda uue Jõhvi-PA2 mõõtmistulemusi varasematega. Seoses Eesti Geoloogiateenistuse aluskorrauuringutega, puuriti 2019. aasta sügisel ja talvel Jõhvi magnetanomaalia alale kaks uut süvapuurauku (Jõhvi-PA1 ja Jõhvi-PA2). Magnetanomaaliat põhjustavad raudkvartsiidid on geoloogidele huvi pakkunud juba eelmise sajandi esimesest poolest, kuid nüüdseks on vanadest puursüdamikest tehtud analüüsid iganenud ning suurem osa kivimmaterjalist hävinenud. Magnetanomaalia taas uurimisega loodetakse saada täiendavat infot nii raudkvartsiitse keha mõõtmete kui ka koostise kohta. Antud töö on osa puursüdamike kirjeldamise programmist, mille tulemusi kasutatakse puursüdamiku litoloogilisel kirjeldamisel ja nii mineraloogiliste kui ka geokeemiliste prooviintervallide valikul.

Description

Keywords

Jõhvi magnetanomaalia, raudkvartsiit, puursüdamik, keemiline analüüs

Citation