Vesinikperoksiidi elektrokeemilise sünteesi uurimine erinevat tüüpi süsinikmaterjalidel

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös uuriti hapniku elektrokeemilist redutseerumist vesinikperoksiidi moodustumise eesmärgil karbiidset päritolu süsinikmaterjalidel (CDC) ja lämmastikuga dopeeritud grafeenipõhistel materjalidel aluselises keskkonnas. Kuulveskis jahvatamist kasutati CDC materjalide korral ning teisel juhul dopeeriti grafeenipõhised materjalid lämmastikuga hüdrotermilist töötlemisviisi kasutades. Tulemustest selgus, et kuulveskis väiksemate ZrO2 kuulidega jahvatamisel CDC eripind ei vähene nii märkimisväärselt ning kuulveskis jahvatamine parandab vähesel määral materjalide elektrokatalüütilist aktiivsust, kuid selektiivsemale vesinikperoksiidi moodustumisele kuulveskis jahvatamine pigem kaasa ei aita. N-dopeeritud süsinikmaterjalide puhul võis märgata mõningast elektrokatalüütilise aktiivsuse paranemist ning vesinikperoksiidi moodustumine suudeti hapniku redutseerumisreaktsiooni jooksul hoida üpris kõrge.

Description

Keywords

peroksiidi moodustumine, lämmastikuga dopeerimine, hapniku redutseerumine, karbiidset päritolu süsinikmaterjalid, grafeen, grafeenoksiid

Citation