Kunstikaardid: toetav õppematerjal II kooliastmel õpetavale kunstiõpetajale

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade kunstiõpetusest ja kunstiõpetaja rollist, olemasolevatest kunstiõpetuse materjalidest ning luua abistav metoodiline materjal õpetajatele ja õppeülesanded õpilastele, et toetada ja arendada II kooliastme õpilaste kunsti teadmisi. Koostati õppematerjal, mis sisaldab infot kunstnike, kunstimõistete ja tehnikate kohta ning tööülesannet. Õppematerjal on vormistatud kunstikaartidena, mis aitavad õpetajal kunstitunde rikastada ning on abiks algavatele ja kunstiõpetajat asendama pidavatele õpetajatele. Õppematerjali väljatöötamiseks teostati arendusuuring, mille raames tutvuti kunstiõpetuse valdkonda puudutava kirjandusega, varasemalt läbi viidud uuringutega ja praegu kasutusel olevate kunstiõpetus õppevaraga. Üldhariduskooli õpetajatel paluti ekspertarvamust loodud kunstikaartide kohta. Andmete kogumiseks kasutati küsimustikku Google formsis. Uuringu eesmärgiks oli teada saada, kas ekspertide arvates sobib loodud õppematerjal õpetajatele kunstitunni ettevalmistuse hõlbustamiseks ja rikastamiseks

Description

Keywords

Citation