Muukeelne laps Eesti koolis

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tallinna Ülikool

Abstract

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium toetas aastatel 2009-2011 läbi viidud muukeelsete laste arengu uuringut Eesti põhikoolis. Uuringute eesmärgiks oli eestikeelses koolis õppivate mitteeestikeelsete laste arengut ja toimetulekut puudutavate küsimuste vastamine. Uuringute tulemusena saadi teaduspõhist informatsiooni põhjendatud otsuste tegemiseks erineval tasemel—alates riigi tasemel tehtavatest hariduspoliitilistest otsustest kuni õpilase tasemel tehtavate otsusteni. Käesolevas lõpparuandes kirjeldatakse uuringute tulemusi ja esitatakse vastused lepingus ettenähtud küsimustele.

Description

Projekti "Muukeelne laps Eesti koolis" lõpparuanne.

Keywords

venekeelsed, õpikeskkond, kakskeelsus, eesti keel kui teine keel, õppekeel, mitmekeelsus, lõimimine, muukeelsed õpilased, eesti keel, hariduspoliitika

Citation

Collections