Isiksuseomaduste seos akadeemilise edukusega Tartu Ülikooli statsionaarse õppe üliõpilastel

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti isiksusomaduste ja akadeemilise edukuse seost Tartu Ülikooli päevase õppe tudengitel (n = 230). Isiksuse uurimiseks kasutati viie faktori teooriast lähtuvat EPIP-NEO küsimustikku (Mõttus, Pullmann & Allik, 2006) ning akadeemilise edukuse näitajana testimise semestril saadud kaalutud keskmist hinnet. Leiti, et keskmine hinne on olulises positiivses korrelatsioonis põhiomadustest Meelekindlusega (C) ning alaskaaladest Enesedistsipliini (C5), Saavutusvajaduse (C4) ja Kohusetundlikkusega (C3). Teistel isiksuseomadustel seost akadeemilise edukusega ei leitud. Mitmese regressioonanalüüsi tulemusena selgus, et akadeemilise edukuse ennustamisel omab ainsana unikaalset ennustusväärtust põhiskaaladest Meelekindlus ning alaskaaladest Enesedistsipliin. Käesolev töö kinnitab, et sarnaselt mujal maailmas leitule, on meelekindlus ka Tartu Ülikooli tudengitel kõige olulisemaks isiksuseomaduseks keskmise hinde kujunemisel.

Description

Keywords

Citation