Eestisse tagasi pöörduvate perede laste õppima asumine

Date

2017

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Uuringu käsitles Eestisse tagasipöörduvate lastega perede kogemusi hariduse valdkonnas - nii probleeme, väljakutseid kui positiivseid kogemusi koolides ja lasteaias kohanemisel. Uuringus olid kaasatud kolm sihtrühma - tagasipöördunud pered, üldhariduskoolid ja valdkonna arendamise spetsialistid, viidi läbi intervjuud ja ankeetküsitlus 151 lapse kohta. Uuringu tulemusena selgus, et üldiselt tagasipöördunutel spetsiifilisi suuri kohanemisraskusi ja probleeme ei ole - mured, mis on seotud koolikoha leidmise ja info leidmisega on pigem üldised ja ka teisi sihtrühmi puudutavad. Peamise probleemina toodigi välja info killustatus ning eesti keele oskusega seotud probleemid. Suuresti on kohanemisraskused seotud pigem valede ootustega (mis tulenevad omakorda vähesest informeeritusest). Positiivselt toodi koolide poolt välja, et mujalt naasnud lapsed rikastavad koolikeskkonda, tagasipöördunud laste vanemad leidsid aga, et üldiselt on koolides paindlikkust ja võimalused saada abi.

Description

Keywords

tagasipöördujad, üldharidus, alusharidus

Citation

Collections