Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

PRAXIS

Abstract

Uuringu eesmärk on välja selgitada, millised tegurid mõjutavad noorte haridusvalikuid pärast keskhariduse omandamist. Vaatluse all on noorte plaanid ja nende realiseerumine ning erinevad tegurid, mis valikuid mõjutavad. Eraldi käsitletakse välismaa kõrgkoolidesse mineku põhjuseid ja takistusi, loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaerialade valikut soodustavaid ja piiravaid asjaolusid ning noorte suhtumist erinevatesse õpingute jätkamisega seonduvatesse haridusuuendustesse. Uuring toetub peamiselt kahele 2011. aastal tehtud küsitlusele gümnaasiumi või kutsekeskhariduse lõpetanute seas ning 12. klassi noorte seas korraldatud kirjandikonkursi tulemustele. Lisaks analüüsiti varasemaid uuringuid ja samateemalisi teoreetilisi käsitlusi ning intervjueeriti õpinguid välismaal jätkavaid lõpetajaid ja tööturule minejaid.

Description

Keskharidusastme lõpetajate valikute uuringu lõpparuanne.

Keywords

karjäär (teenistuskäik), õpingute jätkamine, gümnaasiumid, keskkoolid, karjääriplaneerimine, töötamisvõimalused, abituurium, kutsevalik, haridusuuringud, aruanded

Citation

Collections