Eestkõrghariduspoliitikaga seotud arengukavade eesmärkide, mõõdikute ning andmeallikate kaardistamine

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool
Tartu Ülikool

Abstract

Kaardistamine eesmärk on koostada süstemaatiline ülevaade Eesti kõrghariduspoliitikaga seotud strateegilistestdokumentidest üldisemalt ning nendes esitatud eesmärkidest, mõõdikutestning indikaatorite andmeallikatest täpsemalt, lähtudes kaardistamisel: VV määrusest nr. 302 “Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” ning rahandusministeeriumi ringkirjast “Ettepanek eesmärkide-indikaatorite määratlemise meetodi kohta”.

Description

Rakenduslikud interdistsiplinaarsed (kõrg)haridus-uuringud ja andmebaasid vaheseminar 22-05-09

Keywords

uuringud, haridusuuringud, hariduspoliitika, kaardistamine, hinnangud, arengukavad, kõrgharidus

Citation

Collections