Vanemate ja õpetajate arvamused laste soovitavatest isiksuseomadustest

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva seminaritöö eesmärk on uurida, kas lastevanemate ja õpetajate hinnangutes laste isiksuseomaduste sotsiaalsele soovitavusele on erinevusi, kas vanemad ja õpetajad hindavad laste isiksuseomadusi erinevalt. Laste isiksust mõõdeti HiPIC skaala 5 faktori alusel (heatahtlikkus, meelekindlus, ekstravertsus, kujutlusvõime ja emotsionaalne stabiilsus). Tulemuste põhjal võib öelda, et laste isiksuseomaduste hindamisel langesid lastevanemate ja õpetajate arvamused kokku ainult meelekindluse hinnangutes. Laste sotsiaalselt soovitumaks isiksuseomaduseks nii lapsevanemate kui ka õpetajate arvamuste põhjal oli kujutlusvõime. Käesoleva töö tulemuste põhjal võib väita, et õpetajatel ega ka lastevanematel ei olnud laste sotsiaalselt soovitavate isiksuseomaduste suhtes eriarvamusi, mis oleks olnud sõltuvuses lapse vanusest.

Description

Keywords

sotsiaalne soovitavus

Citation