Toitumismustrite analüüs Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu andmebaasis k-keskmiste meetodi abil

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu andmebaasis olevate toitumisandmete klasterdamise kaudu toitumismustrite leidmine k-keskmiste meetodi abil. Esmalt tuuakse ülevaade klasteranalüüsist ning täpsemalt k-keskmiste meetodist. Töö teises osas antakse ülevaade kasutatavast Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu andmestikust. Töö järgnevas osas kirjeldatakse tehtud analüüsi TÜ geenivaramu andmetel ning antakse ülevaade saadud klastritest. Ühtlasi vaadeldakse ka klastrite lõikes erinevaid tausttunnuseid nagu vanus, haridus, elukoht jms. Erinevaid taustatunnuseid vaadates tulid leitud klastrite erinevused hästi välja.

Description

Keywords

klasteranalüüs, matemaatiline statistika, andmeanalüüs

Citation