Valimi paigutamise meetodid lihtsa juhusliku kihtvaliku korral

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida ning kirjeldada valimi paigutamise meetodeid lihtsa juhusliku kihtvaliku korral juhul kui üldine valimimaht on fikseeritud. Teoreetilises osas tutvustatakse tõenäosusliku valikuuringu olulisi mõisteid, tuuakse välja hinnanguteks vajalikud valemid. Töös kirjeldatakse viit erinevat valimi paigutamise meetodit kihtvaliku korral: lihtne juhuslik valik, võrdeline paigutus, Neymani paigutus, astmeline paigutus ja Costa paigutus. Töö praktilises osas viiakse läbi simulatsioon iga valimipaigutuse jaoks, millega leitakse hinnangud nii üldkogumi keskmisele kui ka keskmistele kihtides, nende suhtelised vead ja standardvead. Saadud hinnanguid võrreldakse omavahel ja analüüsitakse, milline valimi paigutus viib kõige paremate tulemusteni.

Description

Keywords

kihtvalik, valikuuringud, valikuteooria, juhuvalik, valimi optimaalne paigutus, allocation of sample, random sampling, sampling theory, sample survey, stratified sampling

Citation