Statiinide tarvitamise seos geneetiliste variantidega TÜ Eesti Geenivaramu geenidoonoritel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu geenidoonorite põhjal välja selgitada, kas indiviidid, kellel on kõrvaltoimetega seostatud genotüüp, jätavad statiinide tarvitamise keskmisest sagedamini pooleli. Ühtlasi vaadeldakse, kas tausttunnused nagu vanus statiiniravi alustades ja kehamassiindeks mõjutavad ravimi tarvitamise katkestamist. Rakendatavad statistilise analüüsi meetodid on elukestusanalüüs, sealhulgas Coxi võrdeliste riskide mudel, ja logistiline regressioonanalüüs. Analüüsid, mis viidi läbi Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu ja Eesti Haigekassa digiretseptide andmetega, tuvastasid, et SNP rs4363657 mõjutab statiiniravi katkestamise riski. Statiinide määramisel oleks seega soovitatav kasutada geneetilist testimist.

Description

Keywords

andmeanalüüs, elukestusanalüüs, farmakogeneetika

Citation