Skisofreenia spektri häiretega patsientide kognitiivne sooritussuutlikkus CANTAB testipatarei näitel

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli hinnata skisofreenia spektri häiretega patsientide kognitiivset sooritust võrreldes kontrollgrupiga ning leida patsientide kognitiivse sooritussuutlikkuse mõjutajad. Valim koosnes 99-st skisofreenia spektri häiretega patsiendist ja 91-st kontrollisikust. Kognitiivse soorituse hindamiseks kasutati arvutipõhise testipatarei CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery) kolme alltesti tulemusi, mis hindasid õppimisvõimet (PAL), planeerimisoskust (SOC) ja töömälu (SSP). Uuringu tulemused kinnitasid, et skisofreenia spektri häiretega patsientide sooritus kognitiivsetes testides on statistiliselt olulisel määral madalam võrreldes kontrollgrupi tulemustega. Patsientide kognitiivse soorituse statistiliselt olulisteks ennustajateks osutusid PAL alltesti puhul haiguse kestus, patsiendi vanus ja haridustee pikkus; SOC alltesti puhul haiguse kestus ja patsiendi vanus ning SSP alltesti puhul patsiendi vanus ja psühhopatoloogia skoor. Antipsühhootiline ravimkoormus ja sugu ei olnud statistiliselt oluliseks soorituse ennustajaks ühegi alltesti puhul.

Description

Keywords

skisofreenia spektri häired, kognitiivne sooritus, CANTAB testipatarei, schizophrenia spectrum disorders, cognitive performance, CANTAB test battery

Citation