Eduard Bakise elust ja tegemistest

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Minu seminaritöö „Eduard Bakise elust ja tegemistest“ eesmärgiks oli anda võimalikult täielik pilt tema eluloost ning süstemaatiline ülevaade Eduard Bakise (1900-1969) psühholoogia-alastest töödest. Eduard Bakise biograafia koostamiseks uurisin Tartu Ülikooli arhiivis, Rahvusarhiivis ning Eesti kirjandusmuuseumis leiduvaid Eduard Bakise isikuarhiivi dokumente ja avaldatud tekste. Kogusin Eduard Bakise avaldatud kirjutised ning esitasin nad kronoloogilises järjekorras koos lühikeste ülevaadetega. Selgus, et Bakis oli asendamatu töötaja Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia laboratooriumis ning panustas selle loomisesse ja edasisesse arengusse. Isegi Saksamaal eksiilis olles jätkas ta Balti Ülikoolis õpetamisega ning uurimuste läbiviimisega. Oma tööde kirjutamisel ning uurimuste läbiviimsel kasutas Bakis eksperimente ja küsitlusi ning lähtus ka subjektiivsetest tähelepanekutest. Eduard Bakis oli psühholoog, kelle tööde hilisemale uurimisele ei ole palju tähelepanu pööratud. Bakis uuris ja arendas töötervishoiu psühholoogiat, majanduspsühholoogiat, töösuhete psühholoogiat, õiguspsühholoogiat, koolipsühholoogiat ja tundis huvi ka paljude teiste psühholoogia uurimissuundade vastu, kuid suurimaks panuseks võiks eelkõige pidada rakenduspsühholoogia rajamist Eestisse ning ümberasustatud inimeste psühholoogia ja isiksusemuutuste uurimist.

Description

Keywords

Citation