VEPA Käitumisoskuste Mängu mõju Eesti 7¬8-aastaste koolilaste pidurduslikule kontrollile seitsme kuu jooksul

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöö eesmärk oli uurida Tervise Arengu Instituudi kogutud andmete põhjal VEPA Käitumisoskuste Mängu mõju 7-8-aastaste laste (N = 330) pidurduslikule kontrollile. Mängus osalenud laste Go/No-Go testi tulemusi võrreldi kontrollgrupi tulemustega. Go/No-Go test on pidurduslikku kontrolli mõõtev käitumuslik test, mis hindab reaktsiooniaegu, valehäireid ja vahelejätmisi. Baastaseme ja järeltestimise andmed koguti seitsme kuu jooksul. Nii sekkumisgrupi kui ka kontrollgrupi laste vigade arv vähenes teiseks testimiseks. Statistiliselt olulised erinevused sekkumisgrupi ja kontrollgrupi vahel leiti No-Go valehäirete blokis (p = .044), kus sekkumisgrupp tegi järeltestimisel vähem vigu võrreldes kontrollgrupiga, mis viitab impulsiivse käitumise vähenemisele sekkumisgrupis. Reaktsiooniaegades, Go-bloki valehäiretes ja vahelejätmistes ning No-Go bloki vahelejätmistes ei leitud statistiliselt olulisi erinevusi gruppide vahel.

Description

Keywords

VEPA Käitumisoskuste Mäng, pidurduslik kontroll, Go/No-Go test, PAX Good Behavior Game, inhibitory control, Go/No-Go test

Citation