Kehaline enesemääratlus kui õigus eraelu puutumatusele ning võimalike riivete õiguspärasus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni ja inimõiguste kohtu lahendite valguses

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool