Sektantlus Šotimaa jalgpallis ja selle kujutamine meedias: The Scotland Herald 2012-2018 näitel

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Sektantluse probleem avaldub Šotimaa ühiskonnas väga erinevates valdkondades ning selle tõsidust peetakse šotlaste seas kõige suuremaks jalgpallis, kus usulistest erinevustest tingituna on vaenulik käitumine ja vägivallajuhtumid peaaegu alati sektantliku alatooniga. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida sektantlust Šotimaa jalgpallimaastikul ja selle kujutamist Šoti meedias. Töö empiirilises osas on analüüsitud The Scotland Heraldi uudisteportaali artikleid, mis on ilmunud vahemikus 2012-2018. Töös kasutati analüüsimeetoditena nii kontentanalüüsi kui ka kvalitatiivset sisuanalüüsis. Analüüsi käigus prooviti leida vastust järgnevatele küsimustele: kuidas kujutatakse sektantluse probleemi jalgpallikultuuris Šoti meedias, kuidas kujutatakse Šoti valitsust jalgpallis esineva sektantluse valguses ning kas ja missuguseid lahendusi sektantluse lahendamiseks nähakse. Töö käigus selgus, et sektantluse probleemi hinnati artiklites enamasti suurena. Kui perioodi alguses kujutati artiklites sektantlust peamiselt jalgpalliklubi toetajate vaheliste solvangute, vaenulikkuse ja vägivallajuhtumite kaudu, siis ajapikku langes sektantlike intsidentide kajastamine märgatavalt ning esile tõusis poleemika eespool mainitud seaduse üle. Valitsuse poolt kehtestatud seadust võeti vastu negatiivselt ning sellest tulenevalt oli ka valitsuse kuvand artiklites enamasti negatiivne. Artiklites osutus jalgpalliklubidele ja jalgpalliliidule suurema vastutuse panemine kõige populaarsemaks lahenduseks probleemile. Töös tuli välja ka Šoti kahe mõjukaima partei lähenemine antud probleemile, kus Šoti Rahvuslik partei proovis reguleerida neid kohti, kus probleem enamasti väljendus ning Šoti Leiboristlik partei toetas holistilist lähenemist, milleks oli sihipärane haridustöö ja kogukondadele suunatud programmid.

Description

Keywords

Citation